Obrazy – Autor Ďuricová Milena/Sekelová Silvia/Ždiňáková Nadežda