Obrazy – Autor Ďuricová Milena/Lauková Eva/Ždiňáková Nadežda