Obrazy – Autor Ďuricová Milena/Galko Anton/Sekelová Silvia/Suhecki Tomislav/Veľká Jarmila