Obrazy – Autor Dubayová Ruth/Lauková Eva/Marček Peter/Suhecki Tomislav