Obrazy – Autor Dordevič Milivoje/Dubayová Ruth/Fridrichová Silvia/Ždiňáková Nadežda – Technika Olej