Obrazy – Autor Dordevič Milivoje/Kuľhavý Záboj Bohuslav/Marček Peter/Sekela Dušan/Ždiňáková Nadežda