Obrazy – Autor Dordevič Milivoje/Krčméry Tomáš/Kuľhavý Záboj Bohuslav/Sekela Dušan/Ždiňáková Nadežda