Obrazy – Autor Dordevič Milivoje/Kéry Zoltán/Kuľhavý Záboj Bohuslav/Sekela Dušan/Ždiňáková Nadežda