Obrazy – Autor Dordevič Milivoje/Galková Anna/Kuľhavý Záboj Bohuslav/Sekela Dušan/Ždiňáková Nadežda