Obrazy – Autor Bartko Ondrej/Dordevič Milivoje/Kuľhavý Záboj Bohuslav/Sekela Dušan/Ždiňáková Nadežda