Obrazy – Autor Daniš Dušan/Dubayová Ruth/Marček Peter/Prokšová Gabriela/Suhecki Tomislav