Obrazy – Autor Daniš Dušan/Dubayová Ruth/Kuľhavý Záboj Bohuslav/Marček Peter/Suhecki Tomislav