Obrazy – Autor Čutek Juraj/Fridrichová Silvia/Suhecki Tomislav/Ždiňáková Nadežda