Obrazy – Autor Čutek Juraj/Fridrichová Silvia/Lauková Eva/Ždiňáková Nadežda