Obrazy – Autor Čutek Juraj/Dordevič Milivoje/Lauková Eva/Ždiňáková Nadežda