Obrazy – Autor Bubán Štefan/Muška Pavol/Suhecki Tomislav/Veľká Jarmila