Obrazy – Autor Bubán Štefan/Kuľhavý Záboj Bohuslav/Suhecki Tomislav