Obrazy – Autor Bidelnicová Mária/Fridrichová Silvia/Prokšová Gabriela/Ždiňáková Nadežda