Obrazy – Autor Bidelnicová Mária/Marček Peter/Prokšová Gabriela/Sekelová Silvia/Ždiňáková Nadežda