Obrazy – Autor Bidelnicová Mária/Krivoš Juraj/Prokšová Gabriela/Sekelová Silvia/Ždiňáková Nadežda