Obrazy – Autor Bidelnicová Mária/Krivoš Juraj/Lauková Eva/Prokšová Gabriela/Ždiňáková Nadežda