Obrazy – Autor Bidelnicová Mária/Fridrichová Silvia/Krivoš Juraj/Prokšová Gabriela/Ždiňáková Nadežda