Obrazy – Autor Bidelnicová Mária/Dordevič Milivoje/Krivoš Juraj/Prokšová Gabriela/Ždiňáková Nadežda