Zoznam diel autora: Lešková - Bubánová Lena

Slovenská výtvarníčka Lena Lešková - Bubánová, narodená v roku 1963 v Trebišove. V roku 1986 absolvovala UPJŠ v Prešove, žije a pracuje v Košiciach. Venuje sa kresbe, maľbe, grafike. Vystavovala v USA, Japonsku, Švajčiarsku, Nemecku, Taliansku, Poľsku, Maďarsku a mnohých iných krajinách. V roku 1977 získala v Japonsku na medzinárodnej súťažnej výstave Kutani International Decorative Ceramicks Fair v kategórii dizajnu hlavnú cenu - Gold Prize. Do súťaže sa vtedy prihlásilo takmer 3000 výtvarníkov z celého sveta. V roku 2004 vystavovala vo Washingtone s Paulom Warholom, bratom slávneho Andyho.