Nezaradené

knihy vydávané mimo edície majú originálnu grafickú úpravu, atraktívnu väzbu.  Ponúkame pre Vás najznámejšie dielo Boženy Němcovej - Babička, A. Jirásek: Staré pověsti české, komplet štyroch Evanjelií, Fándly: Zelinkár, Tonsoris: Zdravá rada lekárska, Kuchárska kniha T. Vansovej, J. A. Komenský: Labyrint, Kosmova kronika česká, Veľký snár, Antické báje a povesti.