Zoznam diel autora: Jelínek Bohdan

Akademický maliar Bohdan Jelínek, narodený v roku 1948 v Brne. Vyštudoval na SUPŠ v Brne následne na Akadémii výtvarných umení v Prahe u prof. Čepeláka. Po absolvovaní štúdia sa presťahoval na Slovensko a žije a tvorí v Bratislave. Venuje se voľnej malbe, úžitkovej grafike a konceptuálnemu umeniu. Od roku 1990 je členom Spoločnosti voľných výtvarných umelcov.